sábado, 12 de novembro de 2011

Hino da Índia
Jana gana mana adhinayak jay he Bharat bhagya vidhata
Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Vang
Vindhya Himachal Yamuna Ganga uchhal jaldhitarang
Tava shubhaname jage, tava shubha ashish mage
Gaye tava jay gatha
Jana gana mangal dayak jay he Bharat bhagya vidhata
Jay he, jay he, jay he
Jay jay jay, jay he.

Nenhum comentário:

Postar um comentário